Rubriky
Příroda

Fáze přírodní sukcese

Při čtení knížky Ekozahrady od Jaroslava Svobody jsem narazil na pojem přírodní sukcese. Svými slovy to volně překládám jako jeden ze zákonů přírody – vývoj přírody. Přírodní sukcese je proces,  díky kterému zarůstá půda rostlinami. První fáze je známá také jako “Ecese”, kdy jednoleté rostlinky zarostou zoranou půdu. Tento proces pokračuje přes několik fází dále až do finálního stádia sukcese zvaného “Klimax” což jsou u nás lesy z dlouhověkých dřevin jako je například dub.

Sukcese plní důležitou roli v přírodě, v počáteční fázi „Ecese“ pomáhá zachovat vláhu v půdě a to pokračuje až do finální fáze „Klimaxu“. Zde nám sukcese pomáhá čistit ovzduší, produkuje kyslík, zlepšuje koloběh vody, tvoří a zkvalitňuje půdu. A nesmíme zapomenout na produkci potravy pro člověka.

prirodni_sukcese
autor: physicalgeography.net

Fáze přírodní sukcese

0. Narušená holá půda

 • To je nulté stádium, kdy díky požáru, sopce, sesuvem půdy nebo zásahem člověka vznikne holá půda

1. Jednoletý plevel (ecese)

 • Rychlé “zahojení” rány – zarostení půdy plevelem
 • Plevel poskytne stín před vysycháním půdy
 • Plevel také kořeny vytahuje živiny z půdy a sám je po skončení své vegetace (uschnutím) hnojivem pro další rostlinky

2. Vytrvalé byliny

 • Plevel je vytlačen trvalkami a trávami, některé jsou stále plevele jiné jsou léčivé  bylinky a luční květiny
 • Hustá změť stonků a listů umožní obživu a přežití dalším druhům hmyzu, živočichů a ptáků.
 • Zvětšuje se množství živé hmoty, které přežije zimu
 • Ještě více se zvětšuje vytahování minerálních živin kořeny rostlin z půdy a vyroste z toho živá masa, která poté pohnojí

3. Místní nálety keřů a stromků

 • Za 5 až 10 let bude plevelné pole pokryto keři a semenáčky stromů, pokud nebude nikdo sekat….
 • Sem se nastěhují i větší zvířátka
 • Při dostatečné vláze a hojnosti půdy ustoupí křoviny během 20 let mladému lesíku

4. Dospělý les z krátkodobých rychle rostoucích dřevin

 • Pionýrské dřeviny jako bříza či javor mléč a podobně jsou schopni osídlit suché či vlhké pláně kde fičí vítr a podmínky pro les jsou opravdu mizerné. Snáší plné slunce, rychle rostou a živiny si najdou i tam kde jsou těžko dostupné
 • Půda si libuje. Je zastíněná, padá na ní hodně listí (úrodný humus)  a je protkané kořeny do velké hloubky
 • Kořeny fungují jako pumpy – tahají vodu s živinami napovrch, živiny si nechají a vodu vypaří do vzduchu
 • Tyto rychle rostoucí stromy mají měkčí dřevo a životnost “pouze” 50 – 100 let

5. Dospělý les z dlouhověkých a pomalu rostoucích dřevin (klimax)

 • Pionýři si vychutnají úspěch a přenechají pomalu slovo dlouhověkým stromům
  Tyto dřeviny rostou pomalu, ale důkladně. Rostou ve stínu a v lepší půdě. Mají tvrdé dřevo a životnost několik set let
 • Dlouhověký les má schopnost se sám obnovovat, jelikož ve stínu dubu může vyrůst mladší dub, kdežto ve stínu břízy bříza nevyroste
 • Půda se neustále zlepšuje a tvoří dál a dál
 • Tímto způsobem nám příroda vytvořila během statisíců let z matečné horniny úrodnou půdu, která nás živý dodnes.

Po pochopení přírodní sukcese si začnete všímat věcí, které jsou v rozporu se zákonem sukcesí. Například sekání trávníku, orání pole, úklid psích exkrementů ve městech a mnoho dalších. Napište do komentářů jaké činnosti jsou podle Vás proti sukcesi.

 

 

Leave a Reply